Under 2012 formulerade Skövde kommun en strategi för hur utbyggnaden av fibernätet skulle ske. Då nämndes 2025 som slutår för att utbyggnaden skulle vara klar i hela kommunen.

Läs mer:

Läs mer:

Sedan dess har arbetet pågått över hela kommunen. Dels har privata aktörer lagt ner kablar på olika platser, men framför allt har många fiberföreningar bildats och gjort jobbet ute på landsbygden.

Arbetet har också gått fort. Med sju år kvar till slutåret 2025 har i runda tal 85 procent av hushållen fått tillgång till fiberuppkoppling, eller står i begrepp att få det. Därmed återstår runt 15 procent av hushållen, som just nu inte nås av vare sig föreningar eller privata alternativ.

– Siffran är inte exakt och det är också oklart var och hur stora de vita fläckarna är. Men det handlar om områden både inne i Skövde, ute på landsbygden och i yttertätorterna, säger servicenämndens ordförande Torbjörn Bergman (M).

Bergman konstaterar vidare att kommunens strategi fram till nu har varit att inte konkurrera där det funnits andra intressenter som varit villiga att göra jobbet. När det gäller återstoden ser han däremot Skövde stadsnät som ett tydligt alternativ.

– Skövde stadsnät har nyligen fått Skövdebostäder som kund med 8 500 anslutningsportar. Det har gett oss pengar till investeringar så vi kan lösa en stor del av den kvarvarande utbyggnaden i Skövde stadsnäts regi och därmed ta vårt samhällsansvar, säger Bergman.

Servicenämndens ordförande understryker samtidigt vikten av frivillighet i sammanhanget.

– Allt bygger på en fri vilja. Vi tvångsansluter inga hushåll till fibernätet utan agerar på beställning, påpekar Bergman.

En möjlighet som redan finns är att fastighetsägaren själv får ombesörja grävningen av ledning från en specifik anslutningspunkt fram till fastigheten, medan Skövde stadsnät står för utrustningen till en viss summa.

– Man gräver själv, sedan blåser Skövde stadsnät i fiber. Det är ett sätt att bygga ut i takt med att viljan finns, beskriver Torbjörn Bergman.