Musik på Billingen startade i samband med Skövdes 600-årsjubileum och har hela tiden varit ett samarbete mellan Skövde kommun, Skövde församling, Skultorps församling, Norra Billings pastorat, Sensus studieförbund och Kultur i Väst.

Varje sommar har man arrangerat ett drygt tiotal välbesökta konserter i kyrkorna runt om på Billingen med många namnkunniga musiker och kulturpersoner som gäster.

Årets upplaga är dock hotad efter att först Kultur i Väst och sedan även regionens kulturnämnd gett besked om att man inte kan bidra med några pengar eller ställa upp med personal som man gjort tidigare år.

– Vi fick bidrag för 2016 men redan då sa man från Kultur i Väst att det var osäkert inför framtiden. Sedan gjorde vi en ansökan till kulturnämnden inför årets verksamhet, men även där har man fattat beslut om att inte bevilja några pengar, säger Bengt A Gustavsson, kyrkoherde i Norra Billings pastorat.

Från Kultur i Väst har man motiverat beslutet med att man inte längre ska vara med och stödja några projekt långvarigt utan snarare sätta igång verksamheter som sedan förväntas leva sitt eget liv. Kulturnämnden har däremot inte kommit med några konkreta argument.

I snitt har bidraget från Kultur i Väst legat på runt 100 000 kronor i rena pengar. Därutöver har personalens insatser värderas till runt 200 000-300 000 kronor. Övriga pengar har kommit från resten av medarrangörerna, som även de bidragit med personalresurser.

Årets konsertserie är budgeterad till nästan 350 000 kronor, varav man sökt bidrag från regionen på 156 000 kronor. Men just nu får man alltså inte de pengarna, vilket innebär att framtiden är synnerligen oviss.

– Som det ser ut nu blir det inget. Vi kan inte genomföra den här verksamheten utan bidraget från regionen, säger Kerstin Stridsborg, kyrkomusiker i Skövde pastorat.

Några alternativa sätt att till finansiering har man också svårt att se.

– Ser man till sponsorer är det väldigt mycket pengar att ta in, säger Bengt Gustavsson.

– Vi har arbetat med det tidigare, men det är inte helt enkelt att få företag eller andra att tacka ja. Vi har fått en del mindre bidrag, men inget man kan bygga på, säger Annbritt Karlgren, kyrkomusiker i Skultorps församling.

Från Skövde kommuns sida är kultursekreteraren Anders Eriksson frustrerad över beskedet från regionen.

– Det är en fråga om rättvisa och vad vi får för våra skattepengar. De borde vara glada över att vi kan ge så mycket kultur för så lite pengar från deras sida.

– Vi kan heller inte se någon bra anledning till att vi får ett nej, därför är vi så besvikna, säger Kerstin Stridsborg.