Det har tidigare år uppstått frågetecken kring om konsertserien Musik på Billingen skulle kunna fortsätta, efter att Kultur i Väst drog in sitt bidrag. Men konsertserien blev av ändå förra året, bland annat med hjälp av ekonomisk stöttning av regionens kulturnämnd.

Även i år stöttar regionen konsertserien. Ett beslut har tagits på delegation av kulturnämnden att stötta Musik på Billingen med 100 000 kronor.

Sensus, som är projektägare, samarbetar med Skövde och Skultorps församlingar, Norra Billings pastorat samt Skövde kommun om konsertserien. De hade sökt 200 000 kronor och beviljades alltså hälften.

– Vi är oerhört glada för bidraget, som gör att det blir genomförbart, men det blir dyrare för övriga parter, säger Lars-Ingvar Klasén på Sensus som tagit över rodret för projektet efter Gunnel Svensson.

Det kommer att bli elva konserter som förra sommaren och Lars-Ingvar Klasén är just i färd med att skriva kontrakt.

Enligt Lars-Ingvar Klasén har regionen uttryckt önskemål om att bredda arrangemanget så att det inte bara är runt Billingen.

– De vill att det ska bli en större spridning, säger Lars-Ingvar Klasén.

Han konstaterar att namnvalet Musik på Billingen kanske inte håller vid en större spridning. Samtidigt ser han möjligheter med att koppla ihop arrangemanget med andra delar av vad han menar är ett stort och rikt konsertliv runtom i Skaraborgs kyrkor.