Forskarna Markus Fellesson, docent vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, och Nicklas Salomonson, biträdande professor vid Högskolan i Borås, har undersökt hur anställda i handeln upplever kunden som är uppslukade av sin mobiltelefon under betalsituationen när de ska betala.

Fenomenet blir allt vanligare och många kunder tittar inte ens på personen i kassan och har kanske även hörlurar på sig så att de inte hör vad butikspersonalen säger.

Forskningsrapporten visar att detta är ett arbetsmiljöproblem, enligt nättidningen forskning.se

– De upplever att de blir ignorerade och får svårt att göra sitt jobb på ett bra sätt, säger Nicklas Salomonson till tidskriften forskning.se

Resultat från en enkät till 2 940 anställda i svenska butiker visar att situationen är vanligt förekommande och att många anställda reagerar negativt.

– Det är en form av mobilmissbruk som på engelska brukar kallas för ”phubbing”.

Samtidigt ingår det i butiksanställdas arbete att ge god service vilket gör att många anställda är mer förlåtande inför beteendet och undviker att påpeka det för kunden.

Men att vara mer förlåtande mot kunder, har i tidigare forskning visat sig ha flera negativa arbetsmiljömässiga konsekvenser, som till exempel ökat missnöje med jobbet och utbrändhet.

Studien finns sammanfattad i artikeln ”It takes two to interact – Service orientation, emotions and customer phubbing in retail service work”