Nu döms de för skadegörelse och straffet blir 30 dagsböter á 160 kronor vardera.

Männen nekade till brott och menade att de hade rätt till ett så kallat envarsingripande. Men tingsrätten menar att så inte är fallet och att de har gjort sig skyldiga till skadegörelse.

I domen visar de emellertid förståelse för att männen agerat som de gjort och straffet blir därför lägre än vad som brukar bli fallet. De menar också att skadegörelsen inte skett för att de ville förstöra bilen.

Relaterat till artikeln