I svaret till Cecilia Widegren (M) skriver infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) att syftet med de ändrade föreskrifterna och allmänna råden gällande tävling eller uppvisning med motordrivna fordon gjordes för att förbättra säkerheten för både deltagare och åskådare. De nya reglerna ska också "minimera olägenhet för utomstående i samband med tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg" samt var göra det enklare för den som söker tillstånd genom att ge vägledning i vad som ska ingå i en ansökan.

Eneroth skriver vidare att syftet med att ändra tiden för att ansöka om tillstånd till fyra månader gjordes för att "underlätta för länsstyrelserna genom att möjliggöra en hanterbar handläggningstid, men även för att skapa utrymme för överklagande till Transportstyrelsen." Infrastrukturministern skriver också i sitt svar att han "fortsatt [kommer] följa frågan eftersom det är viktigt för mig att civilsamhällets engagemang tas tillvara.

"Argument som faller platt"

Cecilia Widegren kommenterar svaret på följande sätt:

– Det är på tiden att regeringen har blivit aktualiserad om att de nya föreskrifterna precis tvärtemot vad man hade tänkt sig, lett till ökad administration, försvårat för föreningslivet att hålla arrangemang och byråkratiserat processer. När de egentligen skulle kunna förenklas och förbättras. Just detta förvarnade även Motorhistoriska Riksförbundet, som organiserar över 100 000 medlemmar över hela landet, men tyvärr lyssnade inte regeringen då, säger Widegren och fortsätter:

– Att hänvisa till ökad säkerhet som bakgrund till nya föreskrifter, blir ett argument som faller platt i detta fallet då hela kommunen och polisen ser att traditionell cruising kan hållas, och att processer inte ska försvåra kulturhistoriskt föreningsliv. Infrastrukturminister Eneroth bör därför omgående se till att göra om och göra rätt. Det får inte gå prestige i föreskrifter som inte ger det resultat som efterfrågas.

Cecilia Widegren, moderat riksdagsledamot från Norra Vånga, tycker att det var på tiden att regeringen blev uppmärksammad om frågan kring cruisingreglerna.

Foto Claudio Bresciani/TT