Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren har under onsdagen besökt Skaraborg och ett av hennes stopp var Falköping. Ett av besöken var hos lantbrukaren Lars Larsson för att diskutera den tuffa torkan.

Lars Larsson förklarar att oron har gått över till uppgivenhet för lantbrukarna. På bild: Lena Hallengren och Lars Larsson.

Foto George Adam

Psykisk ohälsa

Lars Larsson förklarar att det råder psykisk ohälsa bland bönderna samt att oron har gått över till uppgivenhet. Lena Hallengren menar att man behöver tänka om kring hur man rustar sig mot klimatförändringar.

– Vi vill att bönderna ska känna att vi förstår att de har det tufft ekonomiskt, säger hon och fortsätter:

– Det är viktigt att förstå att människor blir av med sin mark, sina jobb och med sin livsidentitet. Vi kommer behöva tänka ytterligare mot torka, översvämningar och vattenbrist.

Stödpaket på 1,2 miljarder kronor

Lena Hallengren förklarar att regeringen har tagit fram ett stödpaket för lantbrukarna på 1,2 miljarder kronor.

– Det stödpaketet har vi vidtagit under sommaren och krisen. Vi vill ge lantbrukarna ekonomiskt stöd för att dem inte ska hamna i kriser.

Lars Larsson förklarade att bristen på foder samt den tidiga slaktningen av djuren är ingen konsekvens som man kan se redan nu utan det kommer att komma under åren. Lena Hallengren berättar att det var ett spännande och trevligt besök.

– Man blir påmind om att det ser olika ut för bönderna. Det går inte att generalisera utan det är viktigt att göra sitt bästa för att möta de enskilda bönderna, säger hon.

Sarha Eng berättar att man gjort en LUP-enkät och kommit fram till att unga bland annat led av psykisk ohälsa, hade låg tillit till vuxenvärlden samt svårt att ta sig till fritidsaktiviteter. Från vänster: Sarha Eng, Isak och barnminister, Lena Hallengren.

Foto George Adam

"Unga tar ordet"

Under sitt Falköpingsbesök träffade barnministern även Sarha Eng som är avdelningschef för "Unga Tar Ordet" och Isak som är en av kommunutvecklarna i Falköping. Sarha och Isak berättade om det framgångsrika arbetet där gymnasieungdomar arbetar med att engagera andra ungdomar i demokratifrågor. Barnministern var positiv över besöket.

– Det har varit ett väldigt roligt besök. Det är jätteviktigt att ungdomar förstår vikten av demokratin, att man engagerar sig och förstår att samhället går att förändra. Samt förstår att en ekonomisk situation går att förändra, säger hon.

Hon berättar även att barn inte är fattiga och därför är det viktigt att titta på hur beroende barnen ska vara av föräldrarnas ekonomi.

– Att unga som inte brukar ha det roligt under sommarlovet kan gå tillbaka till skolan och berätta om alla roliga aktiviteter och upplevelser dem haft är otroligt positivt, säger hon och fortsätter:

– Barnen måste leka, lära sig att simma och få vara barn utan att påverkas av föräldrarnas situation eller övertygelse.

Lena Hallengren och Dan Gabrielsson pratar med Falköpingsbo på Ällagatan.

Foto George Adam

Dörrknackning

Under slutet av besöket knackade Lena Hallengren och Dan Gabrielsson,(S), ordförande för kommunstyrelsen, tillsammans med andra socialdemokrater på dörrar på Ällagatan.

Med under Falköpingsbesöket var Dan Gabrielsson,(S), Ingvor Bergman,(S), Johanna Svensson,(S), Lina Ahl,(S), Oscar Taxen,(S) och Sigge Fridberg,(S).

Foto George Adam