Vi har tittat på statistik från tio kommuner i tidningens spridningsområde, hur många personer som sökt skuldsanering och fått det beviljat av Kronofogden. I åtta av tio kommuner var det fler personer som fick hjälp med skuldsanering 2018 än året innan.

– Att det generellt ökar beror helt enkelt på att fler söker, säger Tizian Tang.

Att det skulle handla om en effekt av tv-programmet Lyxfällan går inte att säkert fastslå. Tizian Tang tror ändå att programmet kan skapa en medvetenhet hos människor, få dem att fundera över sin ekonomi och om det går att göra något åt det.

Kronofogden utgår från två kriterier när den beslutar om en person ska få hjälp. Det ska finnas en viss gräns på hur hårt skuldsatt man är, det ska vara en situation som blivit värre och som personen inte är kapabel att lösa själv.

– Vi tittar också på alla tänkbara övriga omständigheter som finns. Tanken är att det ska finnas en rehabiliterande verkan, skuldsaneringen är för människor som förtjänar en andra chans. En person som begått ett brott, dömts till skadestånd och dagen efter ansöker om skuldsanering kommer troligtvis inte att få hjälp - om det är den enda omständigheten. Det finns såklart människor som får hjälp trots begånget brott men då finns det andra omständigheter, att det gått lång tid och att man ändå försökt att betala.

Den som vill ha hjälp ansöker om det. Kronofogden bedömer skäligheten att bevilja sanering och tar fram ett förslag på hur en skuldsanering ska gå till. Man bestämmer hur mycket personen ska betala av. Skuldsaneringen pågår i fem år. Alla berörda, dem man är skyldiga pengar eller som på annat sätt påverkas av skulden, får ta del av förslaget och kan också yttra sig om det. Därefter tas beslut om skuldsanering. Man räknar ut ett förbehållsbelopp, alltså en summa som personen behöver för grundläggande saker som mat och boende. Allt utöver går till saneringen.

– Meningen är att få tillbaka personen på noll, där det varken ska finnas tillgångar eller skulder. Den som genomgår skuldsanering lever på minimum. Det finns inget utrymme att åka på semester eller köpa något lite finare till barnen.

Fem år kan te sig som en ganska kort tid men Tizian Tang förklarar att skuldsaneringen inte går ut på att betala hela beloppet,under den tiden, utan i den utsträckning man kan.

– Efter fem år är skuldsaneringen slut. En stor majoritet klarar sig själva sedan och återkommer inte till oss. Ofta har de befunnit sig i en tuff situation under många år. De är ärrade och gör allt de kan för att inte hamna här igen.

De vanligaste orsakerna till att man hamnar i ekonomisk knipa är sjukdom, arbetslöshet och skilsmässa.

– Det kan vara en så liten grej som bindningstiden på bredband som ställer till det. Många har huslån och abonnemang som inte går att justera på en månad. Har man ingen jättebuffert är det svårt att väga upp inkomstbortfallet, säger Tizian Tang.