Västra stambanegruppen består av 13 kommuner som ligger utmed Västra stambanan. Gruppen har funnits sedan 1999 och jobbar i huvudsak för att få till en utbyggnad av Västra stambanan.

I vår ska Nationell plan för transportsystemet fastställas för perioden 2018-2029. Inför det beslutet ska arbetet i stambanegruppen intensifieras med ambitionen att få med en ombyggnad av Västra stambanan på prioritetsordningen.

För att arbetet ska kunna utföras så effektivt som möjligt behövs ytterligare medel skjutas till. En summa på fem miljoner är uttalad. Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott enhälligt föreslagit att Skövde kommun ska bidra med en dryg miljon av den summan. Pengarna ska tas ur kommunens utvecklingsmedel för 2018.

– Vi vill fördjupa arbetet i gruppen inför beslutet i vår, men även inför framtida utredningar. Därför vill vi tillföra de här resurserna, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

– Vi är den första kommunen i gruppen som tar det här beslutet och vi gör det för att vi vill visa vår goda vilja, tillägger hon.

Den fråga som stambanegruppen just nu driver hårdast är att utöka sträckan mellan Alingsås och Göteborg med ytterligare två spår. Även om det främst kan låta som en regional angelägenhet understryker Katarina Jonsson att en sådan åtgärd skulle gynna trafiken på hela banan.

– Bygger man ut till fyrspår på den sträckan får man ner restiden mellan Göteborg och Stockholm på stambanan med en kvart. Det borde ligga ett stort nationellt intresse i att få den effekten, samtidigt som man skulle säkra robustheten och få mer plats för godstrafiken, konstaterar Jonsson.

Behovet är alltså uppenbart, återstår att se om stambanegruppen lyckas med sitt lobbyarbete inför vårens beslut om den nationella planen. Oavsett utgång understryker Katarina Jonsson att arbetet kommer att fortsätta om man inte når ända fram den här gången.

– Vi vet att det är väldigt långa ledtider, oavsett om det ligger i planen eller inte. Därför påbörjar vi parallellt ett annat arbete som handlar om att vi vill ha en snabbare process exempelvis när det gäller utredningskapacitet. Det kommer de här pengarna bland annat att användas till också, säger Katarina Jonsson.