VGR IT, som sköter IT och telefoni för hela Västra Götalandsregionens omfattande verksamhet, har drygt 600 anställda och en budget på runt 1,4 miljarder kronor.

Av detta går en betydande del till konsulter. Varje månad skickar Swedish Consulting Group (SwCG), som är den konsultmäklare regionen anlitar, en faktura på i storleksordningen 10 miljoner kronor till regionen. Därtill kommer ett antal ytterligare fakturor för konsulters deltagande i olika projekt.

- På ett år kan det röra sig om 150 till 190 miljoner kronor, säger Göran Ejbyfeldt, som är direktör för VGR IT.

En helt annan verksamhet inom regionen, Skaraborgs sjukhus, har 3 800 anställda och räknar med kostnader för hyrpersonal på 77 miljoner kronor i år.

För att få ner kostnader och beroende av konsulter har regionens IT-verksamhet beslutat om en större konsultväxling: att ersätta hundra konsulter med egen personal. Sedan beslutet togs 2016 har 70 konsulter ersatts.

– Vårt mål är nu att gå ner till 80 konsulter. Vi ligger på runt 130 konsulter på heltid. Då skulle vi hamna på en kostnad på 100-110 miljoner kronor, säger Göran Ejbyfeldt.

Göran Ejbyfeldt är IT-direktör för VGR IT. Bilden är beskuren.

Foto Peter Wahlstrom

Vården strävar efter att bli oberoende av hyrpersonal, hur ser det ut på IT-sidan?

- Inte hos oss, det går inte. Vi måste få in rätt kunskaper, utvecklingen inom IT går snabbt framåt, säger Göran Ejbyfeldt.

Hur mycket dyrare är konsulter?

- Det är svårt att jämföra. Det beror på konsultens nivå, säger Göran Ejbyfeldt.

Skillnaden är inte lika stor när det gäller konsulter med lägre kunskaper som den är när det gäller konsulter med expertkunskaper.

– Konsulter är dyrt, men samtidigt, har vi inte kompetensen måste vi köpa den, säger Göran Ejbyfeldt.

Göran Ejbyfeldt framhåller att hälso- och sjukvården ligger långt efter andra delar av samhället när det gäller digitalisering. Med projekt som Framtidens vårdinformationsmiljö, där bland annat journalsystemet inom sjukvården ska bytas ut, ska regionen bättre nyttja modern teknik.

- Vi driver en hel del projekt som kräver resurser. Vi är alltid beroende av konsulter, säger Göran Ejbyfeldt.