I Rydskolan är det två valdistrikt, Ryds Centrum och Södra Ryd, och i båda distrikten var det stundtals långa köer.

– Det känns som om det är ett väldigt stort valdeltagande. I förmiddags var det lite lugnare, men nu på eftermiddagen går det i ett, säger Anna-Lisa Ramic, som är ordförande i valdistriktet Ryd Centrum.

– Vi har många nationaliteter här och får mycket god hjälp av våra valarbetare som pratar flera språk och kan hjälpa de som har lite svårare med svenskan. Det är bra att de tar till vara på sina rättigheter.

Shaafihi Hussein har röstat i kommunal- och landstingsvalen i distriktet Ryds Centrum.

– Det är första gången i livet jag röstar. I mitt ursprungsland, Somalia, har man inte så mycket möjlighet att välja, vi har inga allmänna val. Man kan inte jämföra de två länderna, det är helt skilda villkor.

– Det har varit svårt att bestämma hur jag skulle rösta, jag låg vaken länge i natt, säger Shaafihi, som tycker att de viktigaste frågorna i valet är integrationen och miljön.

I stadshuset har valdistriktet Kullen sina lokaler och även här är tillströmningen av väljare god. En av de som gjort sitt val är Johan Roos.

– En av de viktigare frågorna gäller EU, där jag tycker att Sverige bör öka sitt partnerskap.

Vallokalerna stänger klockan 20 och någon gång framåt 23-tiden kan vi troligen få ett preliminärt resultat.