Partiårsmötet i Skövde tog beslutet att styrelsen ska bearbeta Michael Nimstad motion om asylsökande. Avsikten är att det ska bli en motion till partiets förbundsstämma i Västra Götaland.

– De som söker asyl och ska få information om lagar och värderingar i Sverige, säger Michael Nimstad.

Som exempel tar Nimstad upp synen på kvinnor.

– Ska man beviljas uppehållsstillstånd måste man vara inställd på att följa Sveriges lagar och värderingar.

Nimstad föreslår att de asylsökande direkt när de kommer till Sverige får den här informationen.

En annan del i Nimstads motion är att skärpa tillämningen av möjligheten att utvisa personer som begått brott.

Den som sökt asyl eller beviljats uppehållstillstånd ska utvisas, om den personen dömts för brott.

- Om en asylsökande utreds för brott ska personen under den tiden inte beviljas uppehållstillstånd, döms personen ska ansökan om uppehållstillstånd avslås.

Moderaterna i Skövde beslutade att styrelsen ska arbeta vidare med förslagen kring kraven asylsökande och utvisning.