Rätten valde att gå på åklagaren linje och dömde Nerijus Bilevicius till livstids fängelse. Men vad innebär det?

Livstid är det strängaste straffet en person kan dömas till i en svensk domstol sedan dödstraffet avskaffades 1921 (i krigstid 1973). Den som döms till livstid får inget tidsbestämt straff, men kan efter minst tio avtjänade år ansöka om att få sitt straff tidsbestämt. Om tingsrätten väljer att gå med på ansökan får straffet inte vara kortare än 18 års fängelse, vilket är det längsta tidsbestämda straffet som man kan bli dömd till i Sverige.

Samtliga beslut om ett eventuellt omvandlande av livstidsstraff tas i Örebro tingsrätt och där får både Kriminalvården och Rättsmedicinalverket yttra sig. Då redogör de för hur den dömde skött sig och om det finns risk att han eller hon återfaller i grov brottslighet. (Källa: ).