Under 2018 ökade befolkningsmängden i Sverige enligt SCB:s senaste , om än långsammare jämfört med åren innan. Vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer. I Västra Götalands län blev man under förra året över 1,7 miljoner invånare.

Befolkningen i Sverige ökade av två anledningar. Dels föddes fler personer än det dog, 22 procent av folkökningen, och dels invandrade fler personer än det utvandrade, 78 procent av folkökningen.

I Skaraborg har tio av 15 kommuner ökat i folkmängd och vi är nu totalt sett 1318 fler skaraborgare. Mest har den största kommunen Skövde ökat, följt av näst största kommunen Lidköping.

Mest blygsamma ökningen kan man säga att Tidaholm står för, som ökat med en invånare. Falköping har däremot gjort en stabil ökning på 78 invånare.

Töreboda är den kommun som minskat i folkmängd mest under 2018, men även Skara, Karlsborg, Grästorp och Götene har negativa siffror.