Det börjar redan när vi är mycket små. När flickor beger sig ut för att leka på egen hand för första gången får de allra flesta också med sig en varning: akta dig för främmande män. Ta aldrig emot något av dem och följ inte med dem även om de försöker övertala dig.

Varningarna eskalerar i takt med att flickorna blir äldre och får mer frihet. Gå inte själv hem på kvällen, ta hellre en taxi. Drick inte för mycket och akta dig för att gå hem till främmande killar. Annars kan vad som helst hända.

Och vad som helst kan hända. Det lär vi oss av såväl populärkulturen som nyhetsförmedlingen.

Kvinnor blir våldtagna och mördade om de träffar fel man på krogen, om de joggar i skogen på kvällen eller om de bara råkar vara på fel plats på fel tidpunkt.

Med tiden har de allra flesta kvinnor därför skaffat sig strategier för att förbygga våld. Vissa följer rådet och tar taxi hem. Andra går, men undviker vägar med träd och buskar som skymmer sikten.

Det gemensamma för alla dessa strategier är att de på olika sätt begränsar kvinnors rörelsefrihet.

Idag, på Internationella kvinnodagen, är det viktigt att uppmärksamma kvinnors rätt att röra sig fritt.

Det gäller inte bara svenska kvinnor, som trots allt löper en mycket begränsad risk att drabbas av våld utanför eller i hemmet, utan också kvinnor i fattigare länder.

Enligt FN har en tredjedel av världens kvinnor någon gång utsatts för våld. I några afrikanska och asiatiska länder är vanligare att kvinnor har erfarenheter av våld än att de inte har det.

Detta våld får allvarliga konsekvenser. I första hand för offren som kan mista livet eller drabbas av skador, depressioner och ofrivilliga graviditeter, men också för samhället. Om det finns en risk för att utsättas för våld tvingas flickor och kvinnor att hitta strategier för att undvika det.

Det kan handla om att inte gå ut själv eller om att välja säkra vägar. I de farligaste länderna kan flickorna kanske inte ens ta sig till skolan eller arbetet på ett säkert sätt.

Det påverkar deras möjlighet att försörja sig och även landets ekonomi.

Internationella kvinnodagen borde handla om hur vi skapar ett samhälle, där vi inte längre behöver be våra flickor om att akta sig. Där alla barn kan ta sig till skolan utan rädsla och där svenska kvinnor kan vingla hem från krogen utan att titta sig över axeln.

I ett sunt samhälle kan alla människor, män och kvinnor, röra sig fritt.