Inför denna budgetprocess har vi i Lärarförbundet bjudit in politiker i Barn och Utbildningsnämnden till samtal i form av ett frukostmöte den 7/3. Det var god uppslutning och närvaro av de flesta partier, deltog gjorde även Ylva Pettersson. Vi var noga med att påpeka att den uppbyggnad av elevhälsan som nu var på gång skulle få fortsätta för att vi inom barnomsorg och skola ska kunna möta alla barn och elever utifrån deras behov. Vi förstår att budgeten är begränsad men då är det viktigt att de som arbetar som professionella får fatta beslut om verksamheten så att skollag och arbetsmiljölag uppfylls.

Relaterat till artikeln

Vi ser nu i pressen att Ylva Pettersson efterfrågar dialog. Inför skrivningarna i budgetförslaget har vi i Lärarförbundet inte blivit inbjudna till dialog. Den dialog vi har haft är den vi i Lärarförbundet bjöd in till inför budgetarbetet i mars. Vi har heller inte fått några kommentarer angående vår skrivelse om budget 2020.

Mari Velander ordförande Lärarförbundet