Billingens fritidsområde ekonomisk förening hade bjudit in representanter för alla medlemsföreningar för att ta del av senaste nytt när det gäller Skövde kommuns satsning på Billingens fritidsområde, en satsning som klubbandes av kommunfullmäktige tidigare år och som innebär att man avsätter 105 miljoner kronor för att utveckla berget i samarbete med ägarna till hotell Billingehus.

Ingemar Linusson höll informationen. Han är kommunens fastighetschef och leder gruppen som aktivt arbetar med planeringen.

Kommunfullmäktige har sagt att Billingen ska bli södra och västra Sveriges mest besökta besöksmål sommar som vinter.

Arbetet befinner sig just nu mitt i det som kallas fas ett, där det utreds vilka investeringar som behöver göras, vilken kvalitet det ska hålla och vad det kostar. Det jobbas brett med frågor som rör infrastruktur, affärsutveckling och de olika delprojekten.

Ett underlag levereras till kommunfullmäktige i mars med alla frågor och svar och beslut tas i juni. Om kommunfullmäktige godkänner förslaget går vi in i fas två, då börjar resan med att förverkliga det, säger Ingemar Linusson.

Vissa projekt som Billingebacken och Vasaloppscenter kräver detaljplaner och det tar minst ett år att få fram. Sluttiderna för de olika projekten kan variera under ett antal år.

Den grundläggande tanken är att hela området ska upplevas som en helhet.

Den nya ingången till Billingens fritidsområde ska vara vid Dalvägen, vid Käpplunda gärda. Därifrån tar man liften upp till platån och utövar sin aktivitet.

Utmed sidorna på Billingebacken ska det finnas sträckningar för downhill-åkning.

Billingebacken ska förlängas, det ska göras en ny nedfart. Det ska anläggas tio kilometer konstsnöspår och spåret ska kunna användas på sommaren för att gå, löpa, cykla eller åka rullskidor.

Här måste vi ha en dom på att vi får ta vatten någon annanstans ifrån för att göra konstsnö. Hållsdammens vatten kommer inte att räcka.

Konstsnöspåret (orange på bilden) ska ha tolv meter breda gator som på vintern ger plats för både skate och klassisk stil och på sommaren är bred nog för både cyklister, rullskidåkare och löpare.

Pulkabacken används bara en kort period när det är snö och är resten av året ett sunkigt hål. Där vill vi att barnen ska kunna ha roligt året runt så där planeras för aktiviteter.

Det planeras för at ha ett upplag av snö som sparas över sommaren och sedan läggs ut i spåren redan i oktober, november

Utebadet ska renoveras, det blir inte något nytt äventyrsbad.

Utmed Arne Sandbergs väg och över bandyplanen ska det löpa gångbroar så att besökarna snabbt kan ta sig ut till motionsspåren när de kommer från liften.

Runt Åsbotorpsjön planeras ett Mulleland tillsammans med Friluftsfrämjandet. Arvsfonden har donerat 1,2 miljoner kronor och för summan ska det byggas små stugor för figuren Mulle och hans kompisar. Prinsessan Victoria inviger detta i maj 2018.

Vasaloppscenter är ett koncept med lokaler och verksamhet, som tagits fram av Vasaloppet. Billingen är redan ett sådant center men det ska utvecklas i satsningen på Billingen. Rent fysiskt kan det bli tal om en ny byggnad för service, omklädningsrum, vallarbod och värmestuga men det kan lika gärna bli Blå hallen, som kommunen köpte loss av hotellägaren.

Blå hallen skulle också kunna bli en lokal där privata företag säljer produkter och tjänster inom motion och hälsa.

Det finns 105 miljoner kronor avsatt och ännu vet man inte vad de planerade investeringarna kommer att kosta. Det kommer att finnas med i underlaget som presenteras i vår.