Majoriteten av svenskarna anser att äldre förare borde behöva förnya sitt körkort efter att de fyllt 75. Störst stöd får frågan bland de yngre. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget If har beställt.

Enligt opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov svarade 57 procent av deltagarna "ja" på frågan "tycker du att man borde behöva förnya sitt körkort efter att man fyllt 75?".

68 procent av deltagarna mellan 18–34 år tyckte att det var en bra idé.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är förare i åldern 18–19 år som har den absolut högsta olycksrisken, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If i ett pressmeddelande.

På Skövde Nyheters Facebooksida har inlägget om undersökningen lett till många kommentarer. Lite förenklat tycker de flesta yngre att det borde vara en självklarhet att äldre borde genomgå ett lämplighetstest för körkort, medan några anser att det finns fler det borde beröra.

Här är ett axplock av flödet från SN:s Facebooksida:

"Med tanke på hur många unga (18-35 år) uppför sig i trafiken (skiter i stopp skyltar, användning av blinkers, hastigheter, omkörningar etc) så borde man nog ompröva deras körkort mer än dom över 75 år. Jag pendlar varje dag på E20 och inte är det dom över 75 år som beter sig illa i trafiken."

"Detta är ju ganska intressant om man granskar vem som orsakar flest olyckor och det är ju de yngre bilförarna."

En av kommentatorerna tycker att man borde införa obligatoriska hälsokontroller var femte år typ efter att man fyllt 40 och någon anser att det i alla fall borde vara krav på läkarundersökning.

En kvinna skriver:

"Träffar mer 75+ som är vettiga bilförare än dom i min egen ålder. Yngre verkar tro att de har kontroll på allt och kan köra hejvilt. De flesta äldre vet att de inte har kontroll på allt och kör med mer försiktighet, oftast mer vana."

Medan någon annan tycker att äldre inte kör sämre än andra, "bara långsammare".

En kvinna skriver:

"Tycker man borde få ta en körlektion varje gång man ska förnya körkortet fram tills man fyller 75 (nya regler, ecodriving osv) Efter 75 kunde man ha en körlektion vartannat år för att kolla så man fixar det. Kroppen och synen ändras och det är svårt att inse själv när man ska lägga av och inte jättelätt för anhöriga alla gånger att ta upp detta."

En man anser att det borde införas en hälsoundersökning från 45 års ålder och att den skulle återkomma var femte år.

"Precis likadant som för yrkeschaufförer. Läkare rapporterar inte allt till transportstyrelsen tyvärr."

Vill du läsa mer kommentarer i ämnet? Gå in på Skövdenyheters Facebooksida.

Relaterat till artikeln