"Enligt mig är den externa granskningen som nu utförts direkt missvisande och borde ha inväntat den pågående IVO-utredning som jag redan lämnat ett detaljerat svar till. Jag hävdar att den här så kallade externa granskningen är dåligt utförd, osaklig och inte alls objektiv. Det framgår av delvis hemliga korrespondens som pågått mellan chefsläkaren och den utsedde externgranskaren. Granskaren avslöjar personliga tyckanden som saknar både motivering och referenser till vad som faktiskt hänt. Läkarförbundets jurister är nu inkopplade. Nu planeras ytterligare en opartisk extern granskning för att bringa klarhet i händelseförloppet."