Den omfattande förundersökningen har pågått under våren och den misstänkta mannen har varit häktad sedan den 29 december 2017. Målsägandena finns över hela landet.

Brotten har i stor utsträckning begåtts i anslutning till den åtalades arbete som läkare. Han misstänks ha begått brott på sina arbetsplatser i Skövde, Skellefteå, Jönköping, Stockholm samt genom ett internetbaserat vårdföretag, Kry, där vård ges via videosamtal i en app.

Brotten påstås ha begåtts mellan 2015 och 2017. Åtalet omfattar följande brottsrubriceringar:

• Grov våldtäkt mot barn

• Grovt sexuellt övergrepp mot barn

• Utnyttjande av barn för sexuell posering, både grovt och normalgradsbrott

• Sexuellt utnyttjade av person i beroendeställning

• Sexuellt ofredande

• Barnpornografibrott, både grovt och normalgradsbrott

Kry stängde av läkaren i december förra året, när polisanmälan mot honom blev känd. Kry har också lex Maria-anmält mannen på grund av icke medicinskt motiverade videoundersökningar av 13 barn.

Åklagaren skriver i stämningsansökan att många av brotten bör bedömas som grova. Detta eftersom mannen har utnyttjat sin ställning som läkare och missbrukat ett särskilt förtroende, vilket inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet.

Barnpornografi

Barnläkaren hade när han arbetade i Skaraborg haft 783 filer innehållande skildringar av barn i pornografisk bild. Av dessa är en bild med grovt barnpornografiskt material, 580 videofilmer med grovt barnpornografiskt material och 202 videofilmer med barnpornografiskt material.

Mannen har av innehavet gjort 374 filer, som skildrar barn i pornografisk bild, tillgängliga för andra. Det hände mellan den 22 december 2016 och den 27 december 2017.

Åklagaren anser att brottet bör bedömas som grovt eftersom det dels avser bild och filmer där barnen är särskilt unga, dels avser bild och filmer där barn utsätts för våld eller tvång eller som utnyttjas på annat hänsynslöst sätt.

På Skaraborgs sjukhus finns ett tiotal barn som drabbas och finns med i åtalet. Av åtalet framgår det att barnläkaren gjort "undersökningar" av barnens underliv som inte har varit medicinskt motiverade. I vissa fall har han också gått ännu längre, och åklagaren anser att detta är att räkna som grov våldtäkt mot barn.

Föräldrar har reagerat

Barn har sökt vård tillsammans med sin förälder för någon vanlig åkomma, som exempelvis halsont, och vid läkarbesöket har mannen påtalat att även underlivet ska kontrolleras.

– I vissa fall har både föräldrar och barn reagerat och ifrågasatt den här undersökningen, men oftare har man accepterat detta, säger åklagare Ann Lidén till TT.

Läs omfattande utredning mot barnläkaren

Läs omhäktning av barnläkaren

Läs drabbade får brev

Läs häktade läkaren kan ha utsatt fler