IVO, Inspektionen för vård och omsorg, anser att läkaren i fråga har varit ”oskicklig vid utövningen av sitt yrke” och föreslår att han får en prövotid på tre år, enligt TT.

Läkaren använde sig av en sovjetisk metod för behandling av frakturer, den så kallade Ilizarov-metoden. I 37 fall har sättet han använde metoden på orsakat vårdskador.

Metoden ersätter gips när olika typer av benbrott ska fixeras för att kunna läka. Istället för gips används en , på utsidan av den skadade kroppsdelen. 2014 upphörde användningen av Ilizarov-metoden på Skaraborgs sjukhus efter att den hade ifrågasatts, men den bland annat på Ryhovs länssjukhus i Jönköping, vid vissa specifika typer av skador.

Under våren 2016 anmäldes läkaren av två kollegor till Inspektionen för vård och omsorg IVO.

Sjukhuset lät göra en extern granskning av läkarens användning av metoden och kom fram till att 37 patienter fått vårdskador. Läkaren har själv senare hur den granskningen gjorts.

Nu har dock även IVO kommit fram till att läkaren bör kritiseras för sitt sätt att använda metoden, skriver TT. Han har använt sig av metoden vid frakturer på exempelvis handleder och axlar, vilket ska ha lett till vårdskador.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd får nu bestämma om läkaren ska få behålla sin legitimation, enligt TT.

Läkaren från sitt arbete vid Skaraborgs sjukhus för ett år sedan. Han senare i arbete, dock inte på ortopeden, utan på sjukhusets forsknings- och utvecklingscentrum.