Metoden ersätter gips när olika typer av benbrott ska fixeras för att kunna läka. Den så kallade Ilizarov-metoden prövades första gången på sjukhuset år 2002.

2014 upphörde användningen av Ilizarov-metoden på Skaraborgs sjukhus efter att den hade ifrågasatts. Under våren 2016 anmäldes läkaren av två kollegor till Inspektionen för vård och omsorg IVO. Kollegorna hävdade att 49 patienter har felbehandlats.

IVO har ännu inte kommit med ett svar på anmälan.

Parallellt med utredningen av anmälan har Skaraborgs sjukhus valt att anlita en egen expert.

– Vi har beställt en extern granskning som snart ska vara klar, säger chefsläkare Marga Brisman vid Skaraborgs sjukhus.

Granskningen genomförs av professor Olle Svensson i Umeå.

Trots att granskningen inte är klar tog sjukhusledningen beslutet att från och med den 8 september stänga av läkaren från sitt arbete och från arbetsplatsen.

– Det gjorde vi efter att ha fått preliminära uppgifter om granskningen, säger Marga Brisman.

Vilka uppgifter som har kommit fram och som kan motivera det drastiska beslutet vill Marga Brisman inte uppge.

– Det kommer jag berätta när rapporten är klar.

Vid Skaraborgs sjukhus har över 700 patienter behandlats med en yttre fixtur för att få ben att läka samman på rätt sätt. Samma metod används fortfarande på andra sjukhus.

Den avstängde läkaren har varit drivande i att Ilizarov-metoden började togs i bruk i Skaraborg, men den har använts av fler läkare på kliniken.

Även på frågan om vad det är i metoden som nu ifrågasatts förklarar chefsläkaren att hon kommer att berätta först när professor Olle Svensson har lämnat sin slutgiltiga rapport.

Det finns uppgifter om att en konflikt på ortopedkliniken har ett samband med striden om behandlingsmetoden.

– Nej, det har inget samband, säger Marga Brisman.

Hon förklarar att det är en konflikt som länge har funnits inom främst läkarkåren på ortopeden, men att även andra personalgrupper har dragits in.

Företagshälsovården har involverats i arbetet med att förbättra arbetsmiljön.

Det finns uppgifter om att motsättningarna inom personalen är så djupa att det har minskat operationsklinikens förmåga att leverera sjukvård.

– Har man försämrad arbetsmiljö kan det påverka, säger Marga Brisman, men förklarar att hon inte vet om det är så.