I september förra året fick miljönämnden in ett klagomål från en hyresgäst till det kommunägda bostadsbolaget Skövdebostäder. Hyresgästen förklarade där att hen upplever att lägenheten är för varm året om.

Enligt ett delegationsbeslut av miljöinspektör Malin Leo kontaktades fastighetens förvaltare några dagar senare. Man fick då svaret att tillräckliga åtgärder redan satts in och att man uppmätt ventilationsflöden som ansågs tillräckliga.

Något senare samma månad gjordes en kontroll av lägenheten och mätningar visade att Folkhälsomyndighetens allmänna råd överskreds på flera mätpunkter.

Man fattade då beslut om operativa temperaturmätningar i lägenheten, som senare visade att temperaturen fortfarande var för hög.

I mitten av januari meddelade bostadsbolaget att man hade för avsikt att åtgärda inställningar för handdukstork och radiatorer i badrummet.

Men det räcker inte, anser miljönämnden.

”Vi bedömer att de uppmätta temperaturerna i lägenheten som ni redovisat till oss är en olägenhet för människors hälsa. Lägenheten i detta fallet är särskilt utsatt eftersom den har väggar och fönster som vetter mot syd och inte har möjlighet att avge överskottsvärme eftersom den ligger mellan två våningsplan i ett välisolerat hus”, skriver inspektören i sitt delegationsbeslut.

Nu får Skövdebostäder 90 dagar på sig att vidta åtgärder samt redovisa nya mätningar. Temperaturen i lägenheten vintertid får, enligt beslutet, inte varaktigt överstiga 23 grader i nedre plan. Den får heller inte varaktigt överstiga 26 grader under sommaren.

Bostadsbolaget har rätt att överklaga beslutet.