Under arbetet med att bygga det nya torget framför entrén till S:ta Helena kyrka påträffades benbitar som då togs omhand och fördes till Kyrkogårdsförvaltningen och gravsattes vilket också sker i detta fall. Där benbiten hittades har ytterligare belysningsmaster satts upp efter att ordinarie arbete avslutats vilken bidragit till att benbitar kommit upp i dager.

På måndagen har ett staket satts upp runt den del av Kyrkparken där benbiten hittades. Att staketet kom upp under måndagen har inte att göra med fyndet av benbiten utan ligger i Svenska Kyrkans i Skövdes plan att restaurera Kyrkparkens grönytor.

Detta kommer att pågå under våren/sommaren 2019. Svenska kyrkan i Skövde vill att Kyrkparken ska vara öppen och tillgänglig för alla. Därför har vi renoverat grusgångar och bänkar kommer att finnas året om.

Det blir bättre tillgänglighet till S:ta Helena kyrka via det nya kyrktorget och bättre belysning för en tryggare miljö och nu är det grönytorna som är den sista delen i projekt Kyrkparken.

(Not: Svenska kyrkan i Skövde äger övre delen av Kyrkparken och Skövde kommun den nedre delen av Kyrkparken).

Ronny Hvass | Kommunikatör

Relaterat till artikeln