Kort efter att Dominic Uche Emenike hade tvingats lämna Sverige och .

Sjukdomen sprids via myggor och är vanlig i Västafrika. Malaria går att behandla, men i Nigeria kan det vara betydligt svårare än i Sverige att få tillgång till kvalificerad sjukvård.

Efter beskedet att Dominic drabbats av malaria valde Per-Olof Elfstrand, aktiv i Katolska kyrkan, att personligen hjälpa till ett betala för behandlingen. Senare valde även kyrkans organisation att också bidra med pengar till malariavården.

Han behövde få vård snabbt och jag kunde inte invänta att kyrkan skulle ta beslut om de också skulle betala, säger Per-Olof Elfstand som under lång tid personligen har engagerat sig i många olika samhällsfrågor.

Han vill inte nämna vilka summor som har betalats för Dominics behandling.

 Jag tycker inte att det är orimliga kostnader. Det gäller för behandlingen på sjukhus och även för kontroller som han nu behöver göra en gång i veckan. Dessutom behöver han även kunna leva, säger Per-Olof Elfstrand.

Katolska kyrkan i hela Sverige ska inom kort uppmärksamma Dominics fall.

Biskop Anders Arborelius har också engagerat sig i fallet och det ska informeras om fallet i alla katolska kyrkor i Sverige inom den kommande månaden, berättar Per-Olof Elfstrand.

Katolska kyrkan i Skövde står också i regelbunden kontakt med Dominic Uche Emineke nu när han befinner sig i Nigeria. I samband med utvisningsbeslutet i våras med protester mot Migrationsverkets beslut.

Dominic uppfyller alla villkor för att få stanna. Migrationsverket har bara hakat upp sig på detaljen med den felaktiga utbetalningen. Dessutom var löneutbetalningen något som rättades till i ett senare skede.

Han är dock nöjd med att frågan nu tagits upp i riksdagen och att en lagändring skulle kunna bli aktuell.

Dominic är ju inte ensam i Sverige om att ha råkat ut för detta, säger Per-Olof Elfstrand.