Minskningen av antalet anställda är kopplat till en omorganisation av boendet, som görs på grund av ändrade förutsättningar när det gäller ensamkommande flyktingbarn i kommunen.

– De ensamkommande blir dels myndiga men även uppklassade i ålder. Sedan har vi heller inget inflöde alls nu. I Skövde följer vi därmed den förändring som skett i stort i Sverige, konstaterar Daniel Strandberg, förhandlingschef på kommunen.

När de ensamkommande uppnått myndighetsåldern innebär det att kommunen inte längre har ansvaret för dem. Därmed har man heller inte behov av HVB-hemmet Fenix i den storlek som det haft sedan inströmningen av ensamkommande var som störst under 2015.

– Varslet lämnades in till arbetsförmedlingen under tisdagen och på onsdagen informerades de anställda av sina chefer. Varslet berör Fenix specifikt, men en viss bemanning kommer att kvarstå så det omfattar inte hela personalstyrkan, säger Daniel Strandberg, förhandlingschef på kommunen.

Förhandlingarna mellan facket och arbetsgivaren är inledda och kommer att fortgå en tid framöver. 45 individer är varslade, sedan återstår att se hur många och vilka som slutligen får gå.

– Det är ett omfattande arbete som ska göras. Först ska turordningen fastställas, sedan ska möjligheterna till omplacering ses över, säger Strandberg.

– Där blir det en kompetensfråga. Vi får titta på varje medarbetares förmågor och förutsättningar och titta på andra områden i kommunen för att undersöka möjligheterna att placera medarbetarna på andra tjänster.

Nästa förhandlingstillfälle är satt till kommande måndag. Strandberg hoppas kunna avsluta förhandlingen då, för att kunna gå vidare med resten av processen så snabbt som möjligt och börja kontakta medarbetare som är aktuella för en omplacering.

– Det är en stor process och många som påverkas. Vi kommer att skynda på så gott det går för att undvika att skapa en långvarig osäkerhet för de berörda, säger Daniel Strandberg.