Olyckan inträffade den 24 januari 2020, och involverade en medarbetare vid avdelningen för fastighetsservice. Medarbetaren föll olyckligt och fördes till sjukhus för sina skador. En anmälan till Arbetsmiljöverket upprättades som en del av de rutiner som följs vid den här typen av händelser, skriver Skövde kommun i ett pressmeddelande.

I nuläget inväntar kommunen rapporten från Arbetsmiljöverket. Visar den på några felaktigheter så kommer dessa att åtgärdas, och under tiden sedan olyckan har sektor service genomfört en översyn av de rutiner och föreskrifter som finns för att undvika att en liknande situation ska uppstå igen.

Relaterat till artikeln