Nyheten om Leif Mannerströms uppror ihop med krögarna Silvester Jellinek och Michel Liedberg väckte mycket känslor på Skövde Nyheters Facebooksida.

Många blev förgrymmade på kommunen. Men ansvariga på kommunen dementerar uppgifterna och hävdar att det inte finns något belägg för att äggstopp ska ha införts i kommunen.

”Det finns inget beslut i varken Vård- och omsorgsnämnden eller på kostenheten att inte servera ägg på söndagar. De äldre som vill ha ägg till frukost kan också få det. Det hade herrarna och tidningen fått veta om de hade kontaktat någon ansvarig när de blev bekymrade. Det finns ett stort engagemang hos både kostenheten och personal på våra boenden när det gäller äldres mat. Man jobbar kontinuerligt med att anpassa mat efter enskildas behov”, skriver Theres Sahlström (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden på Facebook.

Måltidschef i kommunen, Helena Gustavsson, uppger också att förutsättningarna är oförändrade:

”Måltidsavdelningen lagar mat både till äldreomsorg och förskola/skola i kommunen. Vi har inte fått några förändrade direktiv eller ändrade ekonomiska förutsättningar från sektor vård och omsorg angående maten till äldreomsorgen. Dvs inga förändringar/neddragningar av utbudet i måltiderna har beslutats eller genomförts”, skriver hon.