I Skövde kommuns klimat- och energiplan förklaras hur kommunen ska hantera klimatfrågan på lokal nivå på ett långsiktigt och strategiskt sätt. Visionen är att kommunen ska använda sig av enbart förnybar energi år 2025.

– Vi jobbar aktivt inom hela kommunen för en minskad miljöpåverkan, säger Sture Forsbom som är avgående chef för sektor service på Skövde kommun.

Som en del i det långsiktiga arbetet mot en mindre klimatpåverkan går Skövde kommun successivt över till att använda elbilar i sin verksamhet. Sedan 2014 finns tolv elbilar i sektor service verksamhet. Målet är att det inom två år ska finnas 100 elbilar till kommunens förfogande.

– Bilarna används i första hand av våra fastighetsskötare i innerstaden. Men även hemtjänsten använder elbilarna när de åker på besök, säger Sture Forsbom.

Under 2018 kommer sektor service att fulla på med ytterligare 17 elbilar i garaget. Förhoppningen är att även sektor vård och omsorg ska utöka sitt elbilsgarage med ett 20-tal bilar under året.

– Elbilarna är lite dyrare än vanliga bilar. Men det är pengar som Skövde kommun kommer att få tillbaka med tanke på hur billiga elbilarna är i drift. Om vi kommer upp i 100 bilar kommer vi att spara 700 000 i driftkostnader varje år.

Det som begränsar antalet elbilar idag är självklart kostnaden. Men det beror också på antalet laddstolpar i kommunen.

– Vi behöver få till infrastrukturen vad det gäller laddstolpar. Men den är på G. En elbil kostar drygt 2 kronor per mil. En vanlig bil kostar runt 15 konor per mil. Vi har mycket att vinna, säger Sture Forsbom.