På Skaraborgs sjukhus Falköping och Lidköping finns idag stora produktionskök som byggdes på 60-talet. Idag är det endast frukosten som tillagas på plats. Lunch och middag tas emot från Skövde och värms upp.

Förslaget är nu att bygga om köken till moderna mottagningskök på betydligt mindre ytor.

– Hanteringen av mat kommer att fortsätta likadant som det görs idag. Vi lagar och kyler mat i Skövde, som sedan värms upp på plats, säger Linda Martinsson.

I dagsläget används bara en mindre del av de stora kökslokalerna. Om beslut tas i december för att bygga om köken kan ombyggnationen i Falköping göras under tredje kvartalet nästa år och inflyttning ske i början av 2020. Tanken är att köket ska kunna användas även under byggarbetena.

– I och med att köket är så stort kan vi skärma av en del av köket och bygga om en del, säger Linda Martinsson.

Samtidigt med ombyggnationen kommer även uttjänt köksutrustning att bytas ut. De nya köken kommer att innebära ett stort lyft för arbetsmiljön jämfört med dagens kök, menar Linda Martinsson.

– Det är stora ytor att städa, vilket är tidskrävande. Det är också gamla fogar, när vi bygger nytt blir det lättare att rengöra. Vi behöver inte heller springa på så stora ytor och får höj- och sänkbara bord, det blir mer ergonomiskt, säger hon.

När köket i Lidköping byggs om kan Regionservice verksamheter samlas på ett och samma ställe på sjukhuset, vilket ses som en fördel.

Kostnaden för att bygga om i Falköping beräknas till 13 miljoner kronor och i Lidköping 30 miljoner kronor. Hyrorna för Regionservice blir lägre efter ombyggnationen när färre kvadratmeter används och en bedömning är att portionspriset kan minskas med 80 öre.

Servicenämnden, fastighetsnämnden och regionstyrelsens ägarutskott har tagit beslut för att göra investeringen. Det avgörande beslutet väntas tas av regionstyrelsen 11 december.