Studentfirandet i Skövde sker fredag den 12 juni för Gymnasium Skövdes del. Firandet fördelas på flera olika platser och klockslag under denna dag. Det blir en kort samling klassvis som avslutas med att studenterna springer ut med påtagen studentmössa för att tas emot av sin familj eller närmast anhöriga i en personbil på angiven plats.

Platserna är Arena Skövde, Billingehov, Kavelbrohallen samt Navet och Gyllene Gaffeln vid Kavelbro.

För att klara av logistiken och minimera risken för smittspridning tillåts max en personbil per student. För gymnasiesärskolans individuella program gäller utspring från hus 4 på Kavelbro. Där tas studenterna emot på skolgården av högst två anhöriga per student.

Gymnasium Skövde vill att föräldrar eller närmast anhöriga skjutsar sin student till den anvisade platsen vid det angivna klockslaget för avslutningsceremonin. Personbil och mötande person får endast befinna sig på parkeringen under den angivna tiden för klassens avslutning. Efter avslutningen tar sig studenterna direkt till sin bil med anhöriga, i syfte att förhindra folksamlingar i centrala Skövde.

– Vi hoppas på en härlig studentdag för alla studenter och deras familjer. Vi utgår från att alla visar respekt för myndigheternas riktlinjer om att hålla avstånd till andra så att vi får ett tryggt och säkert studentfirande och att inga folksamlingar uppstår, säger Bengt Stenhammar.

Informationen kring studentfirandet gäller dock med reservation för ändringar av smittoläget eller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.