Nästan 70 procent av Sveriges katter bor i hushåll utan barn – en ökning med ungefär 5 procentenheter jämfört med år 2006. En gemensam katt är ofta en mysig familjemedlem med en egen personlighet. Banden mellan katt och människa blir ofta väldigt starka och betydelsefulla.

Kattägande är ett långsiktigt ansvar eftersom katter kan bli cirka 15 år. För att kattägandet ska fungera måste kattens behov dessutom stämma med ägarens livsstil och boende.

– Börja med att först försäkra er om att ni tål katter. Att efter en tid upptäcka att man är allergisk är inte så kul. Därefter är det viktigt att sätta sig in i kattens behov, säger Anna-Karin Andersson Landgren, veterinär.

När beslutet att skaffa katt är fattat, fundera över om katten ska få vara ute eller bli en innekatt. Om man bor mitt i stan, eller om det finns många utekatter i området och det finns risk för kattslagmål eller att grannar kan bli störda av katter som kissar i sandlådor, kan det vara bättre att satsa på inne-alternativet.

– Katter är revirdjur som gillar rutiner och behöver känna sig trygga där de bor. De vill ha överblick och kunna ta skydd, samtidigt som de ska kunna få utlopp för sitt jakt- och lekbeteende.

Urin- och klösmarkering är två vanliga stressorsakade beteendeproblem hos katter.

– Se till att tillgodose kattens naturliga beteende för att minska stress och hålla katten frisk. Många problem kan förebyggas om man vet vad som gör katten trygg. Med hjälp av syntetiska feromoner kan man minska den stress som ändå kan uppstå i samband med förändringar i kattens liv, säger Anna-Karin Andersson Landgren.

Syntetiska feromoner är naturliga luktfria doftämnen som verkar lugnande för katter. De finns som spray och doftavgivare för väggens eluttag som kopplas in minst ett dygn innan kattungens ankomst.

Att ha katt är förenat med kostnader: utrustning, kastrering, försäkring och vaccinering är viktiga poster för kattägare. Räkna med att katten kostar cirka 5 000kronor per år. Kattägare som brukar åka bort på semestern behöver ha kattvakter som kan ställa upp. Man kan också lämna in sin katt på kattpensionat.

I dag finns 1 159 000 katter i Sverige. Även om allt fler hushåll har katt har det totala antalet katter minskat med 8 procent sedan 2006 på grund av att antalet flerkatthushåll har minskat.