I november kommer Blomsterlandet att flytta sin butik från Elins Esplanad till Stallsiken, där de kommer att bli grannar med Lager 157 och Stadium Outlet.

– Det kommer att ge oss bättre möjlighet att utveckla vårt koncept och erbjuda bättre service till våra kunder, säger butikschefen Pawel Potoczniak.

Det tiotal personer som nu jobbar i butiken kommer att flytta med till Stallsiken och det kommer även Pawel att göra.

– Vi får lokaler som är mer anpassade till verksamheten med till exempel plantskola och jordförsäljning.

Han får medhåll av Ingela Johansson, som är chef för Region mellan i Blomsterlandet.

– Vi vill utveckla trädgårdsväxter och trädgårdstillbehör, och det blir nu möjligt i de nya lokalerna.

– Den nya butiken får ett mer gynnsamt läge, med egen ingång och bättre tillgänglighet för kunderna med parkering direkt utanför, säger Ingela Johansson.

Butiken har en yta på 1300 kvadratmeter plus trädgårdsmarknad och är totalt över 2000 kvadratmeter.

Blomsterlandet är en kedja med butiker över hela landet och är inne i ett expansivt skede.

– Nästa vecka öppnar vi en butik i Karlstad, säger Ingela Johansson.

– I oktober blir det en dubbeletablering i Västerås där vi öppnar en andra butik, och i november blir det även flytt till en ny butik i Trollhättan.

När kommer ni att öppna den nya butiken i Skövde?

– Det är inte exakt bestämt ännu. Planeringen pågår in i det sista, men någon gång i november blir det, säger Ingela Johansson.