I höstas gjordes en luft- och vattenspolning i ledningsnätet för dricksvatten, men det uppstod efter detta vissa problem med missfärgat vatten. Trots mycket spolande blev man inte av med problemet. Därför grävdes ledningar fram, öppnades och spolades rent under förra veckan och efter en sådan åtgärd är det rutin att rekommendera kokning av dricksvatten.

Nu har kommunen fått tillbaka ett prov på dricksvatten som är preliminärt godkänt, vilket innebär att det inte visats påväxt av bakterier i provet. Därmed har man hävt rekommendationen att koka dricksvattnet.

Har man då slutligen blivit av med missfärgningen av vattnet i Stenstorp? Det är lite för tidigt att veta helt säkert visar det sig.

– Det hoppas vi, det är därför vi gjort det här jobbet att spola ledningar inifrån. Men när vi håller på och spolar mycket blir det oroligt i nätet och det tar några dagar innan det lugnar ner sig. Hittills har det varit jättebra, säger Adela Kapetanovic, projektledare på kommunens VA-avdelning.

En del arbete med att koppla ihop hela nätet återstår och först nästa vecka kommer det att klarna om problemet med det missfärgade vattnet är löst.

– Det hoppas vi på, att det vi gjort gör att vattnet blir mycket bättre, säger Adela Kapetanovic.

Relaterat till artikeln