En extern utredning av professor Olle Svensson, Umeå universitet, visar att 37 patienter drabbats av allvarlig vårdskada efter att ha fått benbrott behandlade med Ilizarovmetoden. Utredningen presenterades på en pressträff på Skaraborgs sjukhus i tisdags.

LÄS MER:

LÄS MER:

Läkaren, som utfört operationerna, stängdes av tidigare i september när sjukhuset fick de första indikationerna på innehållet i Olle Svenssons granskning. Men redan i november förra året anmäldes han av två kollegor till IVO.

LÄS MER:

Expertgranskningen inkom under torsdagen till IVO och blir nu en del av den fortsatta utredningen av ärendet.

Olle Svensson har kritiserat IVO för att inte reagerat snabbt nog när kollegornas anmälan kom in förra året.

När vi fick anmälan öppnade vi ett tillsynsärende och påbörjade en utredning. Sedan framkom det att sjukhuset skulle göra en egen utredning. Då valde vi att avvakta, säger Mariann Larsen, enhetschef på IVO.

Hon ser det inträffade som allvarligt och ska nu tillsammans med en inspektör gå igenom alla dokument. Det beräknas ta ett par veckor. De tittar särskilt på om åtgärderna som sjukhusledningen sagt att de vidtagit, eller tänker vidta, är tillräckliga för att ha en god patientsäkerhet.

Efter ett par veckor vet vi om vi behöver begära in kompletterande handlingar eller om vi kan ta ett beslut. Beslutet kan vara att vi anser att åtgärderna räcker, det kan också vara att det fortfarande finns brister som ska rättas till, säger Mariann Larsen.

På presskonferensen i tisdags redogjorde chefsläkare Marga Brisman för vad sjukhuset hittills gjort för att öka patientsäkerheten. Bland annat ska man använda en mängd data för att göra bättre uppföljningar av behandlingar. Man jobbar också för att få en mer transparent miljö och högre i tak för att kunna diskutera vårdfall.