Annons
Vidare till skovdenyheter.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändarsvar: Tack för era synpunkter och engagemang i cykelfrågor

Artikel 13 av 13
Vintercykling i Skövde
Visa alla artiklar

Daniel Lindh, gatu- och naturchef på Skövde kommun, ger svar i denna insändare till två vintercyklister som har synpunkter på cykelstrategin och cykelbanornas standard under vinter.

Svar på insändare: ”Stora frågan är hur vinterväglaget kommer in i denna idylliska vision”:

Jag vill börja med att tacka för era synpunkter och ert engagemang i cykelfrågor. Det är ett viktigt och prioriterat arbete för oss. Även om vi alltid kan bli bättre.

Naturligtvis ska inte bara huvudstråket hålla en god standard, utan även övriga gång och cykelvägar ska vara framkomliga under vintertid. Att huvudstråken prioriteras före det övriga nätet beror framförallt på att det är på huvudstråken som vi har de flesta cyklisterna. Likt vårt huvudvägnät som prioriteras före lokalgator när det kommer till bilvägar. Att vi inte riktigt når upp till ambitionen om snöröjning beror på flera faktorer. Det är bland annat svåra avvägningar som beredskapspersonal ska göra innan man kallar ut snöröjningspersonal. Viktigt att ha med sig är att vi inte har oändliga personalresurser. Har vi ett långt och ihållande snöfall så behöver man kalla ut i rätt tid för att inte arbetstimmarna ska ta slut. Detta kan göra att det under vissa dagar kan ta längre tid innan vi har en god standard. Det ska dock inte ta flera dagar.

Läs mer: Här hittar du alla artiklar och insändare om vintercykling och snöröjning i Skövde

Med det sagt så tycker jag att det är svårt utifrån årets snösäsong dra för långtgående slutsatser kring snöröjningen av gång- och cykelnätet i Skövde. Visst har vi haft ett par veckor där vi kunde arbetat på ett annat sätt men samtidigt så har vår personal gjort det de kunnat utifrån de förutsättningar som fanns vid tillfället. Min bild (precis som någon mer insändare har uttryckt) är att riktigt såhär brukar det inte se ut. Jag cyklar själv en hel del på våra cykelvägar runt om i Skövde och tycker att vi nu generellt sett har en god standard på nätet. I de fall det fortfarande finns brister är det bra om vi får in felanmälningar så vi har möjlighet att åtgärda dessa.

När det kommer till så kallad sopsaltning så är det en metod vi tittar på och även följer andra kommuners ställningstaganden. Det man kan konstatera är att metoden höjer standarden på cykelvägnätet avsevärt men det är inte utan komplicerande faktorer. Att sopsalta är ungefär 3 gånger så resurskrävande som konventionell snöröjning med stenflis. Inte bara att kostnaden är högre utan den kräver en helt annan maskinpark och ett annat personalantal än vi idag har tillgång till. Det vi behöver fundera på är vilka resurser vi ska ha tillgång till endast en del av året (och kanske inte ens varje år). Att handla upp vinterväghållning på den öppna marknaden är heller inte helt enkelt. Flera kommuner (inklusive vi själva) och entreprenörer vittnar om att det blir svårare och svårare att rekrytera den personal som krävs för arbetet. Saltet har också en avsevärd påverkan på cyklar som vanligtvis inte har det korrosionsskydd som behövs för att stå emot detta typ av slitage som till exempel bilar har. Med det sagt så är det inte så att vi avfärdar metoden utan följer utvecklingen.

De så kallade åtgärdsplanerna som nämns i dokumenten är ett löpande arbete där vi gör åtgärder inom olika delar av de teknikområdet vi har. Under förra året genomfördes bland annat belysningsförstärkning och målningsarbeten enligt planens intentioner samt förbättring av cykelnätets kopplingar. Arbetet fortsätter naturligtvis kommande år och kommer intensifieras. Är ni intresserade av de åtgärder i detalj som vi har planerade för tillfället är ni välkomna att höra av er direkt till oss så berättar vi gärna vad vi har på gång under detta året. Vi tar då gärna emot era synpunkter på de brister ni har lokaliserat utifrån planen och även vilka förbättringsförslag ni har på vårt kartmaterial så att det blir så enkelt som möjligt att förstå. Jag vill också understryka att vi arbetar på att bli bättre på att sprida information vad vi gör och vad vi har planerat framöver.

Avslutningsvis så vill jag säga att vi uppskattar ert engagemang och hoppas att fler framöver väljer cykeln som transportmedel.

Daniel Lindh

Gatu- och naturchef, Skövde kommun

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel