Vi har under de senaste månaderna med stigande oro kunnat konstatera att debattklimatet i Skövde blivit allt hårdare. Enskilda personer hängs ut i media och kommentarsfält på ett sätt som varken gynnar debatten eller främjar samhällsengagemang. De beslut som tas i nämnder, styrelser och i fullmäktige, tas av en majoritet av ledamöterna. Det finns ingen enskild person som ensam står ansvarig för besluten.

Den senaste tidens debatt har resulterat i att enskilda politiker hängts ut efter att demokratiskt fattade beslut har tagits och kommunicerats. Det uttrycker sig bland annat i personangrepp, anonyma hotbrev och fysiska påhopp. Det tycks finnas en uppfattning att offentliga personer ”ska tåla det”.

Det är lika absurt som oacceptabelt att de som väljer att engagera sig politiskt förväntas tåla glåpord, förakt och rena hot. Vad tror vi att viska få för personer som ställer upp på det? Är det verkligen den typen av personer, immuna mot personangrepp och helt okänsliga för ”snacket”, som vi vill ha som förtroendevalda framöver?

Det är positivt att Skövdes utveckling engagerar men det gynnas bara av ett gott samtalsklimat där vi diskuterar sakfrågor och har respekt för varandras åsikter, även när vi inte delar dem. Skövdes invånare har all rätt att diskutera, kritisera och ställa frågor till sina förtroendevalda. Att sakligt kritisera kan anses vara en demokratisk grundpelare. Men när kritiken tillåts övergå till att demonisera individer behöver vi gemensamt hejda en utveckling som inte gynnar varken den demokratiska processen eller Skövdes utveckling.Vi efterlyser därför en sansad och saklig debatt framöver. Gärna heta debatter och stort engagemang, men också god ton och respekt för person.

Skövde kommunfullmäktiges gruppledare:Maria Hjärtqvist (S), Theres Sahlström(M), Göran Segerstedt(SD), Ulrika Heie (C), Marianne Gustafsson(KD), Christer Winbäck(L), Gabryjel Blom (V), Emil Forslund (MP)