I förra veckan skrev jag till kommunens Kontaktcenter och frågade hur många anställda tjänstemän det finns på skolkontoret i stadshuset. Efter 3,5 arbetsdag fick jag ett svar från HR-enheten (HR = human resource = personalavdelning) att de var 22,9 stycken. Om det var heltidstjänster eller antalet tjänster framgick inte. Dagen efter läser jag i media en anonym-lärareinsändare som har räknat på interna Intranet hur många tjänster/namn det är på skolkontoret och kommit fram till siffran 38 stycken. Samma dag läser jag i media en nyhetsartikel där de kommit över en personallista som visar på 48 anställda på skolkontoret.

Så vem ska man tro på? Samtidigt läser man att en extern konsult ska utreda frågan –men är det inte konstigt att inte skolkontoret själva vet det?

I min värld så är alla som har en kontorsplats på skolkontoret i stadshuset skol-tjänstemän.

Sture Grönblad, Skultorp