Tänk om någon av politikerna hade svarat på vår insändare från 15 oktober 2019.

Tänk om någon hade hört av sig för att den vill besöka vår skola.

Tänk om det hade hänt, då hade vi inte behövt skriva det här.

Tänk om det handlar om tidsbrist.

Tänk om det handlar om saknade resurser.

Tänk om det handlar om saknat intresse.

Tänk om eleverna hade fått det stöd och hjälp de har rätt till.

Tänk om vi pedagoger hade haft tid att förbereda och reflektera över våra lektioner.

Tänk om föräldrar inte behövt trösta ledsna barn som inte når målen.

Tänk om några kunde tänka om…

Tänk om det skulle hända.

Tänk om eleverna, pedagoger, rektorer och förskolechefer skulle må bra.

Tamara Forsberg

Arbetsplats- och Skyddsombud för Lärarförbundet, Eriksdalskolan

Per Lindholm

Arbetsplats- och Skyddsombud för Lärarnas Riksförbund, Eriksdalskolan

Läs mer: Investera i Skövdes framtida skattebetalare