I september månad tog socialnämnden beslut om en besparing på ca 2 miljoner kronor. Däribland bestämdes att den externa lokal som hyrts åt bland annat förening RSMH Sesam skulle sägas upp. De berörda föreningarna har informerats i god tid, lokalen ska vara tom den 31/12 2020. Kommunen har för avsikt att i dialog med föreningarna hitta en alternativ lokal inom kommunens befintliga resurser. Idag finns det fler ideella föreningar som arbetar mot socialnämndens målgrupper och som inte får sin hyra betald. Därför behöver vi göra ett omtag och ta fram riktlinjer för hur våra intresseföreningar ska hanteras och sponsras.

Relaterat till artikeln

Anna Bergman (M) ordf. Socialnämnden

Marianne Gustafson (KD) 1:e vice ordf. Socialnämnden