Vårt fina och trevliga Skultorp utvecklas mycket positivt. I centrum har nya flerfamiljshus byggts men den stora förnyelsen sker i södra delen av området väster om Stambanan, där det byggs upp en av kommunens finaste villaområde med närhet till naturen. I områdets norra del finns ett redan etablerat fint bostadsområde som till stor del är byggt under 1960-talet och en del hus ännu tidigare.

Många av villaägarna där börjar att bli till åren och anser med full rätt att det är krävande att sköta hus och trädgård.

Om man av den anledningen anser sig tvingad att sälja sitt hus men vill bo kvar i området eller dess närhet för att få fortsätta att leva i den fina och trivsamma miljön, då är möjligheterna få.

För att ge dem en möjlighet att få bo kvar i området efter eventuell försäljning av sin villa bör det därför byggas ett eller två flerfamiljshus. Kommunen bör, om inte mark redan är reserverad, planera mark för flerfamiljshus. Vad det skall bli för boendeform är kommunens och eventuell byggherres gemensamma uppgift.

Skövde södra socialdemokratiska förening