Den lilla byn anordnade promenader så människor från staden kunde få komma och njuta av den vackra naturen och gå i de vackra dalgångarna och hagarna med sina svampkorgar och de kunde vandra på stigarna upp till den stora skogen och njuta av tystnaden få se de vilda djuren som bodde där och lyssna till den vackra fågelsången.

Det var bra för människorna som kom från staden som levde ett stressat liv och behövde lite lugn och ro, att bara komma till den stora skogen och få njuta av tystnaden och lugnet.

Men en dag kom det herrar med portföljer från det stora bolaget Vattenfall och talade med dom som ägde mark i de stora skogarna: "Får vi komma och sätta upp vindkraftverk? Du kan få pengar och vi kan sälja el till hela Sverige och utlandet tänk vad vi kommer att tjäna."

Den lilla byn sov och politikerna i staden halvsov.

Och vips var det bestämt här skall byggas 12 vindkraft.

Det gick några år. Sen kom herrarna med portföljer tillbaka: "Nu vill vi utöka vårat område och vi vill bygga 20 vindkraftverk som skall bli upp till 250 meter höga istället för 180 meter höga som vi förut bestämt då kommer vi att tjäna ännu mera pengar."

Men då vaknar människorna i den lilla byn och börjar väcka alla politikerna i staden, för det är ju dem vi valt att föra våran talan.

Ska vi behålla de stora skogarna så vi alla och kommande generationer barn och barnbarn kan få vandra på stigarna och få njuta av den vackra naturen som ger oss lugn och ro i själen. Eller ska vi ha ett industriområde så att det stora bolaget kan sälja el och tjäna pengar.

Om det här blir ett olyckligt slut eller ett lyckligt det bestämmer du.

Här finns bara en ja eller ett nej.

Vivan Gustafsson

Limmared, Velinga