Här Socialdemokraterna jobbar hårt varje dag för att granska och ifrågasätta den Moderatledda minoriteten som styr Skövde.

På varje nämndsmöte, på varje kommunstyrelse och på varje kommunfullmäktige ifrågasätter vi det vi inte är nöjda med. Det händer inte heller sällan att vi får gehör för våra åsikter och besluten går vår väg. Detta syns sällan i de lokala medierna men vi är övertygade om att vi har ett betydande inflytande över de politiska besluten.

Några exempel på de frågor vi de senaste åren drivit på är följande:

√ Ansvarstagande för kommunens ekonomi - vi har sett och påpekat behovet av en förstärkt ekonomi i flera år, inte minst när det gäller skolans verksamheter. Redan inför förra årets budget insåg vi att en skattehöjning var oundviklig för att klara utmaningarna, vi var ärliga med det och hade modet att lägga det i vår budget trots att det var valår. Moderaterna däremot lovade Skövdeborna en oförändrad skatt, ett löfte de nu tvingas bryta. Nu har vi haft ett förlorat år och den skattehöjning som kommer nu räcker inte till annat än det allra nödvändigaste och knappt det.

√ Vi har ifrågasatt hela projektet på Billingen redan från dag ett. Att på de premisser som lades fram gå in i detta vansinnesavtal med en privat aktör kunde inte sluta på något annat sätt än det nu gjort. Vi hade en bra och vettig plan för hur friluftsområdet med en mindre utbyggnad av konstsnöspåret, ett Vasaloppscenter och en ny lift i backen. Denna plan hade kunnat ske i den takt kommunens ekonomi klarade och inte utifrån ett avtal med en avtalspartner som inget gjort.

√ Vi har även drivit på utvecklingen i skolan, skrivit otaliga motioner som syftar till en bättre elevhälsa, en bättre SYV verksamhet, mer förebyggande arbete mm. De pengar vi hade fått i om skatten höjts förra året hade varit en bit på väg för att höja kvalitén i skolan. Vi kämpar också för landsbygdens skolor där vi var de som drev på att Varolas elever ska gå i Värsås och inte i Skultorp vilket inte hänt om vi inte drivit frågan

√ Att medborgarna har en god tillgång till kultur och fritid är också frågor vi drivit på under åren för att öka bemanningen och öppettiderna på fritidsgårdarna, ta bort kön till musikskolan, indexuppräkna föreningsbidragen och se till att det finns biblioteksfilialer i våra ytterområden är bara några exempel.

√ Vi jobbar också med arbetsmiljön för vår personal inom vård och omsorg genom att renodla undersköterskornas arbetsuppgifter, driver på i heltidsfrågan och betonar vikten av att minska antalet timanställda och visstidsanställningar.

Socialdemokraterna i Skövde

Johan Ask, Oppositionsråd

Maria Hjärtqvist, Gruppledare