Det råder ingen tvekan om att Nobias nedläggning av Marbodal är ett dråpslag mot Tidaholm. Företaget bildades en gång av en handfull bröder och blev riktigt stort, när miljonprogrammet av nya bostäder realiserades. Sedan dess är Marbodal ett av Sveriges mest framgångsrika företag inom träbranschen.

Vi hoppas och tror att sista ordet inte är sagt och att det inte är för sent att fatta ett annat beslut än det som nu föreslås.

På 90-talet var kriminalvårdsanstalten i Tidaholm i farozonen. Vi var då tre riksdagsledamöter från Tidaholm, som representerade olika partier, men när det gällde att slå vakt om företag i vår kommun, privata eller offentliga, var vi självfallet överens. Vi ordnade ett möte med Kriminalvårdens generaldirektör, som lyssnade på våra argument och förhoppningsvis fick en positiv uppfattning om anstaltens framtid i Tidaholm.

Det gäller att kommunens politiker samlar sig i en svår tid. När yttre hot finns i form av av nedläggningar och arbetslöshet bör partipolitiken läggas i en låda långt bort. Hoten gäller minskade skatteintäkter och ökande försörjningsstöd nu när vi går mot en sämre konjunktur.

Tillsammans är vi starka och det behöver tidaholmaren känna i svåra tider. Framtidens utmaningar kommer att ställa kommuner inför nytänkande och oprövade lösningar.

Birgitta Johansson

Eva Eriksson

Lars Hjertén

f.d. riksdagsledamöter