Det finns sedan tidigare en utredning av kostnaderna för gratis busskort från 65 år. Det finns dock ingen djupgående utredning om gratis busskort från 70 år. Varför är det så viktigt för politiken att hänga upp sig på åldersgränsen 65 år?

De som föreslår gratis busskort från 65 år kanske kan få goodwill bland pensionärerna men finns det över huvud taget några förhoppningar om att det blir verklighet?

Politiker i flera partier verkar inte förstå fördelarna med gratis busskort från 70 år. Fler pensionärer kan leva ett roligare och mer meningsfullt liv. Det minskar ensamhet, ger möjligheter att delta i aktiviteter och skapar dessutom en bättre trafikmiljö.

Nu tycker vi det är på tiden att politikerna lyssnar på det vi föreslår!

Det är dags för en rejäl utredning av kostnaderna och en planering för införandet av gratis busskort från 70 år!

Christer Rönn, ordförande PRO Skövde