Annons
Vidare till skovdenyheter.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Lär av historien – värna mångfalden

 
Förslaget om att flytta grundsärskolan i Skövde
Visa alla artiklar

I mitt yrkesliv har jag arbetat som lärare i grundskola och grundsärskola och de senaste 18 åren haft ett samordnande uppdrag för grundsärskolan i Skövde kommun. Har följt debatten kring förslaget om att sammanföra alla grundsärskoleelever åk 1–6 och dess ämnesområdesläsande elever åk 7–9 till en skolenhet, Rydskolan, som i övrigt saknar högstadieelever.

Sven-Gösta Signell har i en insändare belyst hur stora vårdhem/särskolor avvecklades och ersattes av gruppboenden/mindre särskolenheter på flera skolar. Signell menar att detta markant medverkat till integrationen i samhället, en åsikt jag delar. De stora institutionerna skapades i andan av att skydda målgruppen från samhällets hårda klimat. Man såg värdet av samlad kompetens för ökat lärande i en storskalig miljö men såg inte att segregeringen skapade fördomar och en samhällelig oförmåga att se värdet av mångfald och olikheter, vilket till stora delar förtog effekten av den pedagogiska ambitionen.

Vid en sammanslagen grundsärskola framhålls nu värdet av en samlad kompetens i en storskalig miljö. Jag är oroad över att historiens lärdomar inte fullt ut beaktats i förslaget. Förmågan att se styrkan av mångfald och olikheter utvecklas i personliga möten. När grundsärskolan finns på flera enheter, som den nu gör i Skövde, finns goda möjligheter till möten mellan elever i grundsärskola och grundskola. Vid en sammanslagning fråntas många elever, särskilt grundskoleelever, denna möjlighet som har betydelse för vårt demokratiska samhällsbygge.

Enligt media ska vårdnadshavare informeras efter fattat beslut. Att inför ett så ingripande beslut förbise vårdnadshavares åsikter och därmed också missa den unika kännedom som vårdnadshavare har om sitt barns bästa, är utanför regelboken. Enligt Skollagen 1 kap 10 § ska barnets bästa vara utgångpunkt i all utbildning och barnet ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör hen.          

En respektfull och involverande dialog med vårdnadshavare/elever är en förutsättning för att ett beslut ska få legitimitet och därmed önskad effekt. Av vikt är, som ingår i förslaget, att sträva mot hög pedagogisk kvalitet, men inte till priset av ökad segregering som påverkar samhällsklimatet. Låt därför grundsärskolan i Skövde finnas på flera skolenheter så att mångfaldsperspektivet breddas och arbeta därifrån med grundsärskolans ständigt pågående kvalitetsarbete.

Eva Karlsson

Vill du också skriva en insändare? Gör din röst hörd i SN – här kan du lämna in din text.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel