Annons
Vidare till skovdenyheter.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Breddad samverkan i Brottsförebyggande rådet

Ett brottsförebyggande tänk är viktigt att ha med i ett tidigt skede. Det säger insändarskribenterna, som representerar Brottsförebyggande rådet i Skövde.

Att arbeta brottsförebyggande handlar om samverkan på flera fronter. Att nå social hållbarhet – säkerhet och trygghet handlar om ett kunskapsbaserat arbete i samverkan. I Skövde ”krokar vi arm tillsammans”, politiker, ungdomsstrateg, tjänstepersoner, polisen, grannsamverkan, Svenska Kyrkan, näringsliv, fastighetsägare och försäkringsbolag.

Den trygghetsundersökning som genomfördes för drygt ett år sedan har gett ökade kunskaper och förståelse för var i kommunen otryggheten breder ut sig. Vi vet var oron för att utsättas för våldsbrott är störst och var de flesta inbrotten sker. Nu samlar vi på oss mera kunskap för att kartlägga och ringa in områden där vi snabbt ser att otryggheten ökar. Syftet är att kunna sätta in rätt resurser på rätt ställe för att handla snabbt. På detta sätt kan vi förhindra att brottslighet sker.

I Brottsförebyggande rådet fokuserar vi också på att minska bruket av alkohol, droger, narkotika och tobak bland ungdomar. Genom drogvaneundersökningen i årskurs 9 och andra året på gymnasiet kan vi följa resultatet genom åren både vad gäller bruket och attityder. Vi ser att bruket av droger i stort sett minskar men också att det förekommer ett intensivt bruk i en begränsad grupp ungdomar som inte fyllt 18 år. Samtidigt visar sig ungdomar mera drogliberala inför användandet av narkotika samtidigt som de själva inte prövat. Vi kan också följa trivsel och nöjdhet där fortfarande flickor visar sig må sämre än pojkar. De samverkande insatser som sker i skolan och där föräldraperspektivet tas tillvara är särskilt viktigt.

För oss som fått förmånen att leda det Brottsförebyggande rådet känns den samlade viljan att angripa orsakerna till problemen mycket tillfredsställande. Allt vi kan göra för att människor inte ska vara rädda för att drabbas av brott eller känna sig otrygga är vår politiska vision. Därför vill vi ha med det brottsförebyggande tänket i ett tidigt skede, i målformuleringar för skolan, i kommunens planprogram för samhällsbyggnad, i forskningsinsatser och så vidare.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska komma fram till om och hur kommunerna ska få ett lagstadgat arbete för det förebyggande arbetet. Nationella satsningar sker på polisen men dessa måste också följas upp av samlade förebyggande insatser för barn och unga i riskzon. Ytterst handlar friheten från brottslighet om vår demokrati. Vår vilja är att bygga relationer och att sätta gränser.

Ulla-Britt Hagström (L), ordförande BRÅ Skövde

Maria Hjärtqvist (S), vice ordförande BRÅ Skövde

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel