Annons
Vidare till skovdenyheter.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: ”Av hela mitt hjärta ber jag er beslutsfattare att tänka om och göra rätt”

 
Förslaget om att flytta grundsärskolan i Skövde
Visa alla artiklar

Det finns många som har synpunkter på förslaget till flytt av grundsärskolans elever på Billingskolan till Rydskolan. Tidigare läraren och rektorn för särskola känner oro och bestörtning inför förslaget och beskriver sina känslor i denna insändaren.

Många kloka inlägg har redan presenterats på denna debattsida angående ovanstående förslag. Föräldrar, personal, fackliga representanter, före detta politiker med flera har samtliga protesterat mot förslaget. Undertecknad, med 23 års erfarenhet både som lärare och rektor för särskolan vill härmed uttrycka min oro och bestörtning över skolpolitikers till synes fullständiga okunnighet om dessa elevers specifika problematik.

Kort historik: På 1950-talet startade särskolans verksamhet i Skövde på dåvarande Gamla skolan i lokaler belägna längst bort i västra skolbyggnaden helt avskild från skolans övriga verksamheter. Där huserade man i sin isolering ända till 1975 då Billingskolan byggdes ut för första gången. En helt ny skolsituation skapades för dessa elever. Plötsligt var man en del av hela skolans verksamhet.

Tillsammans med grundskolans personal sökte man kontinuerligt alla möjligheter till samverkan, inte bara vid festliga tillfällen såsom advent, lucia, skolavslutningar och så vidare utan även i vardagliga situationer såsom i matsalen, rastaktiviteter, idrottsdagar etcetera.

Läs mer: Här hittar du alla artiklar om kritiserade grundsärskoleflytten

Särskolan blev alltså integrerad  lokalt men också socialt som medförde stora vinster för båda skolformerna. Billingskolan var under lång tid en liten enhet, men med åren har skolan byggts till i flera etapper. Aldrig har särskolans placering där ifrågasatts, utan tagits hänsyn till i alla avseenden. Numera är elevantalet endast 15 stycken uppdelade i mindre grupper vid behov.

För en tid sedan gjorde jag ett besök på skolan och kunde konstatera att den lugna, positiva atmosfären ännu består och på många sätt förstärks genom den genuina kunskap och ett aldrig sviktande engagemang från skolans personal.

Den trygghet som eleverna känner grundar sig på stabilitet, kontinuitet, förutsägbarhet ock möjligheten att för var och en utvecklas i sin egen takt. Stora förändringar som en flytt till Rydskolan vore förödande!  Snabba, stora, oförberedda och oförutsägbara händelser är exempel på just de svårigheter som dessa sårbara elever har.

Man frågar sig: Hur har ens ett förslag om flytten kommit upp? Ni kan fylla lokalerna på Ryd med vilka elever som helst, men rör inte våra mest sårbara och sköra! Släng förslaget i papperskorgen där det hör hemma och lyssna till den kunskap och erfarenhet som kommit till er kännedom från så många håll!

Av hela mitt hjärta ber jag er beslutsfattare att tänka om och göra rätt!

Gull-Britt Fuxell

Vill du också skriva en insändare? Gör din röst hörd i SN – här kan du lämna in din text.

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel