Persson Riis förslag var knuten till en specifik tidpunkt och dessutom krävde en del förberedelser inför ett genomförande, har ärendet gått relativt snabbt igenom den kommunala apparaten.

För en dryg månad sedan hade Micael Worbin på Next Skövde tagit fram ett underlag för vad förslaget skulle kunna tänkas kosta och kommit fram till en summa på 200 000 kronor just för visningen av fotbolls-VM.

Man såg samtidigt möjligheten att använda skärmen även för andra ändamål under satsningen Sommar i Skövde när den ändå fanns på plats och föreslog bifall för förslaget förutsatt att detta skulle ske.

Sammantaget skulle satsningen på en storbildsskärm både för visning av fotbolls-VM men även för andra ändamål då innebära en kostnad för kommunen på 430 000 kronor.

När kommunstyrelsen fick förslaget på sitt bord var man inte beredd att ta den hela kostnaden utan hänvisade till att konceptet blev för dyrt i förhållande till vad man förväntades få för pengarna. Föreslaget till måndagens kommunfullmäktige blev därför att förslaget skulle avslås.

Väl uppe på fullmäktige blev det ingen större debatt om förslaget. Det var bara Sverigedemokraternas Josef Fransson som begärde ordet.

– Jag tolkar svaret från Next Skövde att de inte totalt avfärdar idén. Själv har jag tänkt på något sådant här i samband med förra VM att man skulle kunna göra något häftigt. En tanke från mig nu är därför att man skulle kunna göra något i slalombacken under VM om det inte kolliderar med något där.

– Man kanske kan ha en stor TV där och ha ett tält som skydd för väder och vind. Sen skulle man kunna ha matservering också, så kanske man kan få finansieringen den vägen. Jag tror folk skulle vara beredda att betala några kronor för det, sa Fransson, som dock inte hade något annat yrkande än det lagda förslaget om avslag.

Med det sagt var debatten avslutad och beslut kunde fattas i ärendet, vilket alltså innebar att Mikael Persson Riis förslag inte gick igenom.

Efter beslutet är förslagsställaren Mikael Persson Riis inte speciellt förvånad.

– Jag har följt diskussionerna innan och förstod vad som rekommenderades så det var ganska väntat.

– Det var en idé jag hade och jag tror att det hade kunnat bli en bra tillställning. Det var smart också att de som räknade på det även tog med andra delar. Sen var det synd att det inte blev av, säger Mikael.

Beslutet till trots tycker han ändå att hela idén med medborgarförslag är riktigt bra.

– Att man som kommuninvånare kan komma med förslag som sedan utreds på ett seriös sätt är en bra metod och en form av direktdemokrati som är värdefull.

– Just nu har jag inga andra idéer som jag vill lämna förslag på, men det är en väldigt bra process, säger Mikael Persson Riis.