Socialdemokraterna har föreslagit att det ska utredas hur fler invånare ska kunna få TBE-vaccination och om det finns möjligheter att göra vaccinet kostnadsfritt för barn.

På torsdagens möte för hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslöts att skjuta upp avgörandet om denna utredning till i oktober, då en smittskyddsläkare ska föredra ärendet.

Vi i majoriteten vill ha mer kunskap om TBE och vaccinet innan vi fattar ett beslut som är ganska långtgående, säger Jonas Andersson (L), ordförande i HSS.

Han uppfattar intentionen i förslaget inte som att utreda om TBE-vaccin ska bli gratis för barn utan att utredningen sker för att det ska bli gratis.

Från Socialdemokraternas sida välkomnar man att ärendet ska få en genomgång på kommande styrelsemöte.

Däremot vill vi naturligtvis påskynda arbetet så mycket som möjligt, så att det kan införas innan nästa fästingsäsong, säger Jim Aleberg (S), andre vice ordförande i HSS.

Priset för en vaccination är idag runt 300 kronor och flera doser krävs för fullgott skydd. Socialdemokraterna menar att det blir tämligen kostsamt för barnfamiljer, vilket kan få vissa att avstå.

En bakgrund till förslaget är att antalet TBE-smittade ökat under 2000-talet och inte minst i år har många drabbats.

Det behövs insatser innan nästa fästingsäsong startar. För det mesta tyder på att andelen smittbärande fästingar ökar kraftigt i Västra Götaland, och därmed ökar också risken markant att fler människor drabbas av sjukdomen, säger Jim Aleberg.

Socialdemokraterna lämnade en protokollsanteckning vid HSS-mötet, för att markera vikten av att ärendet inte hamnar i långbänk.